09191210119

کاتالوگ درب های ضد سرقت

انواع درب های ضد سرقت صنایع چوب فن و هنر , با لیست قیمت و عکس محصول خرید درب ضد سرقت و بورس و مراکز فروش و نمایندگان مجاز دربهای ضد سرقت

کاتالوگ درب های ضد سرقت

تاریخ : تیر 1401

شماره یک : درب ضد سرقت سارای 1

قیمت امروز : 6.300.000 تومان  

مدل درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 2 : ضد سرقت سارای

قیمت :  5.800.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 3 : ضد سرقت سلین

قیمت : 6.300.000  تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 4 : ضد سرقت پارادایز

قیمت : 5.900.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 5 :  ضد سرقت افرا

قیمت :  5.400.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 6 : ضد سرقت ارتا

قیمت :   5.400.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 7 : ضد سرقت درسا

قیمت : 5.400.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 8 :  ضد سرقت سام

قیمت : 5.400.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

درب شماره 9 :  ضد سرقت آبوس

قیمت : 4.950.000 تومان

قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزانقیمت درب ضد سرقت ارزانقیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان
قیمت درب ضد سرقت ارزان

مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان
مدل درب ضد سرقت لوکس و ارزان


سوالات متداول درباره درب های ضد سرقت :

تفاوت چهارچوب 14 با 19 چند تومان است ؟

تغییر سایز چهارچوب از 14 به 19 مبلغ 200 هزار تومان به قیمت افزوده میشود . تاریخ تیر 1401
تغییر سایز از 14.210.105 به 19.210.110شامل مبلغ 300000تومان افزایش قیمت می باشد.
تغییر سایز های استاندارد به سایزهای سفارشی شامل مبلغ 500000 تومان افزایش قیمت می باشد.

تغییر رنگ درب های ضد سرقت

تغییر رنگ درب به سفید شامل سیان مبلغ 300000 تومان و برجسته مبلغ 500000 الی یک میلیون تومان افزایش قیمت می باشد.

تغییر یراق درب ضد سرقت

تغییر یر اق آلات درب از کروم به طلایی شامل مبلغ 150000 تومان و از کروم به زیتونی شامل مبلغ 250000 تومان افزایش قیمت می باشد.

دستگیره کروم 120سانتی شامل مبلغ 200000 تومان و 120سانتی سمباده ای200000 تومان ودستگیره کروم 160سانتی 350000 تومان و دستگیره 160سانتی سمباده ای350000 تومان افزایش قیمت می باشد.

تفاوت قفل تیپ ترک با کاله 3 کلید 250000 تومان و کاله 5کلید 300000 تومان می باشد.

تفاوت قفل کاله با قفل گاوصندوقی 600000 تومان می باشد.

قیمت درب های یک و نیم لنگه شامل افزایش قیمت 75درصد و دو لنگه 100درصد) دوبرابر (و سه لنگه ) سه برابر می باشد.

تفاوت رویه های فلزی پشت پی وی سی و پشت روکش راش 150000 تومان می باشد.

دو رو فلز شامل مبلغ 700000 تومان افزایش قیمت می باشد.

تغییر رنگ فلز از قهوه ای به سفید شامل مبلغ 200000 تومان افزایش قیمت می باشد.

تمامی قیمت ها در لیست قیمت با روکش راش قرار داده شده است لذا تفاوت روکش راش با ملچ مبلغ 600000 تومان ،بلوط 600000 تومان و گردو آمریکایی 700000 تومان به مبالغ لیست اضافه خواهند شد.

قیمت روکوب ساده راش مبلغ 1500000 تومان می باشد.

قیمت روکوب نیم گرد راش مبلغ 1800000 تومان می باشد.

قیمت روکوب تاجدار 2200000 تومان می باشد.

بابت سرستون و منبت هر روکوب شامل مبلغ 800000 تومان افزایش قیمت می باشد.